Bảo Trợ TPB Trực Tiếp 2017

STT Tên Số Tiền
1 Lucky Star Flooring- Loc Nguyen $18,500
2 Hội Quảng Trị $18,000
3 Hội Quảng Ngại $15,000
4 Ban Đại Diện Cộng Đồng $15,000
5 Hội Quảng Nam $7,500
6 Peter Van Tho, DDS $5,500
7 Direct Furniture- Lang nguyen $4,500
8 Trung Vuong/ P. Ninh $3,750
9 Tammy Pham $3,000
10 Hiếu Nguyễn& Cathy Lee $3,000
11 Thien Thanh $2,500
12 Quynh Nga Chu ( DỰ BỊ) $2,500
13 Hội Không Quân / Chú Nghiêm $2,500
14 Johnny Dang & Co -Fashcino $2,400
15 Vo Tien Dat $1,500
16 Lily Truong $1,500
17 The Mai Family $1,500
18 Khoi Nguyen $1,250
19 Tx Wide Realty- Quynh Luong $1,200
20 Palawan $1,050
21 Pham Ngoc Long $1,000
22 Kim Oanh Nguyễn ( Dự bị ) $1,000
23 Dr & Mrs. Le Minh Duc $750
24 Nguyet $750
25 Tom Ly $750
26 Dan Le (me AmTran) $750
27 Sơn Huỳnh $750
28 Tuan Huynh $500
29 Ton Nu Nguyet $500
30 Xen Giang $500
31 Pham Kim Thanh $500
32 Vo thi Xuan Mai $500
33 Anh De Vu $500
34 Tran Ngoc Nhung $500
35 Hoang Vu $500
36 Scott Tran $450
37 Nguyen Thuan $450
38 Vo Thi Xuan Mai $400
39 Steve Tran Jr $300
40 Madeleine Tran $300
41 Gary Kedroske $300
42 Van Phan $300
43 Mimi Phuong Tran $300
44 Kieu Nga Tran $300
45 Co Kinh $300
46 Dao van  Duc $300
47 Dr Tran Van Thuan $300
48 Trần Ước Duy $300
49 Pham Văn Phan $300
50 An Le & Tung Thi Le $300
51 Caroline T Tu $250
52 Lo Dao $250
53 Son Do $250
54 Katelyn Pham $250
55 Tyler Le $250
56 Thai Kim Oanh $250
57 Huong Le $250
58 Nguyen Van Son $250
59 Nguyễn Hải $250
60 Nguyet Tan Doan $250
61 Chau B Nguyen $250
62 Thanh Tran $250
63 Nguyễn Văn Sang $250
64 Huương Nguyễn $250
65 Thu Oanh Nguyen $250
66 Phuc Do/ River Oak Nails & Spa $250
67 Teresa Nguyen $150
68 Ngo Chung $150
69 Tiffany Tran $150
70 Nguyen Hong Song $150
71 Kim Chi Tran $150
72 Nguyen Tan Tai $150
73 Kha Lieu Bui $150
74 Nguyen Dieu Hoa $150
75 Nguyen Minh Chau $150
76 Khoi Phan $150
77 Tu Quang Minh $150
78 Thanh Hoa Nguyen $150
79 Le Thi Thanh Tam $150
80 Thuy T Jakim $150
81 Khoi Huynh $150
82 Lai Văn Hiếu $150
83 Thuận Nguyễn $150
84 Phương Nguyễn $150
85 Kim Anh Le $150
86 Chi Hà $150
87 Hoang Bá Chu $150
88 Trang Nguyen $150
89 Ngoc Anh Nguyen $150
90 Ai Cao $150