Ân Nhân Đóng Góp 2017

STT Tên Số Tiền
1 Anh Chị Nhân Nguyễn $50,000
1 VIETV Bảo trợ quãng cáo- thông báo & truyền hình trực tiếp
2 Vietv – Uno Box- Vina Shop $3,000
3 AB Realty Mortgage-Christine Quynh Nguyen $17,500
4 V247 Power $13,000
5 Suremeal- Supplement Depot-Joe Tran $11,830
6 Cư Sỹ Trần Lâm $10,000
7 Nu Sinh Trung Vuong $8,627
8 Chevron /Ben Nguyen $7,500
9 DT & T Management- Lily Minh Tam Do $5,000
10 Great Land Investment- Stephen & Hellen Le $5,000
11 Metro Dental-Dr. David Vu & Christina Vu $5,000
12 Ẩn Danh $5,000
13 Kim Son Restaurant & MaMa La’s Kitchen $4,000
14 Ton Nu Chau Anh Bao Tro Ca Si
15 Đức Hương Giò Chã-  Chinh Bùi & Thủy Nguyễn $3,000
16 Christopher Pham Law Group- Harvard 1031 Exchange $3,000
17 Dr. Giep Tung & Michell Ngo- Realm Realty $3,000
18 Dr. Hoang Kim Thanh- Horizon Healthcare $3,000
19 The Ha Family – Ngoc Thanh Ha $3,000
20 Thoa K. Nguyen / Precious Realty $3,000
21 Montessorie learning institute Nguyen My Le & Vo Phuong Dang $3,000
22 Dr. Annie Truong Dr Chau Phan (Biocare Pharmacy) $3,000
23 Tri Hoai Tran $2,800
24 T & Y SeaFood – Anh Đức & Chị Màu $2,000
25 Diana c. Hsung, PC -Chicago Title -Caryn Tran $2,000
26 Andy & MIMi Spa Life LLC DBA Lush & Co. Nails Spa #2 $2,000
27 NTT Beauty Supply LLC -Triễn &Tiên K Nguyen $2,000
28 Sure Meal Beauty /Joe Tran $1,830
29 Hong thuy Pham $1,820
30 Nancy Bui & Trien Bui/Vietnamese American Heritage Foundation $1,800
31 Nhom cuu tu Tien Lanh Khu Hoi Cu Tu Nhan Houston $1,650
32 Star Text Title- Annie Nguyen $1,500
33 Hitech Dental Care- Dr. Thien & Dr. Huong Snguyen $1,500
34 Alamo Title- Attorney Robert & Khanh Vo $1,500
35 Dieu Thao  Pharmacy Pllc $1,500
36 Shandon Phan Law- Phan Quoc Cuong $1,500
37 Ha Manh & Tuyen Than -DT Ha Kim Investment LLC $1,500
38 Dr. Thang Quang Lam DDS PA $1,500
39 Dr. Ha P Ho-Phuong Ha Corporation-Ho Orthodontic $1,500
40 Hoang B Le/ Hien T Truong $1,500
41 Peter Dung Ba Vo $1,500
42 T&S-N Investment, LLC $1,500
43 Anh Chi Huyen Thu $1,500
44 Loc Dinh Tran $1,500
45 Michelle & Michael $1,500
46 Michael & Caroline Nguyen $1,500
47 Thang N. Le & Amanda Ton $1,500
48 Nguyen Quế Huong -Huong Thuy Nguyen & Trong Van Ma $1,500
49 Anh Kim Do & Hieu T Do & Sanh Thi Truong $1,500
50 Sterling Square Cotp Inc./Nha Si Vu Tan $1,200
51 Tong Do Fatima GX NL $1,200
52 Ninh Phuong Nguyen $1,117
53 Huy Le $1,050
54 KT Printing – Khanh Pham $1,050
55 My Hoa Market- Tonny Ma $1,000
56 Baby’s Club- A Liem -Phan Brothers Partnership $1,000
57 Lee’s Sanwiches $1,000
58 CPA- Christine Hong Nguyen $1,000
59 Montessori Learning Intitute- My Le & Dang $1,000
60 Sola Nail- My Lien Huong $1,000
61 Remax David Huy Nguyen- ACE Pelican Investment $1,000
62 Tan Binh Market $1,000
63 Vinh Vo-Vitacare- Medical Clinic $1,000
64 Family Physicians of Texas $1,000
65 Tuyet K Ha & Bac Chan Tu $1,000
66 Hoa D Nguyen $1,000
67 Christy Vu Hsieh DDS -Tiem Nhat & Michelle Pham $1,000
68 BN Career Institute LLC $1,000
69 Hội PhaoLo & Phêro- Mai Truc & Michael Nguyen $1,000
70 Kim Lien Thi Le & Hung The Pham/note NP77043 $1,000
71 Cho Thang Hung $1,000
72 Alpha Realtors, Inc. $1,000
73 Monique Pham & George Pham $1,000
74 Cong Thanh Nguyen (Kieu Dinh) $1,000
75 Our Lady of Lavang Catholic Church $1,000
76 Giao Duong $1,000
77 Bich Nguyen MD PA $1,000
78 Ton Le $1,000
79 Giao N. Hoang, MD, PLLC / Judge Han Bao Khanh $1,000
80 Lucy Nguyen / A&M Trust $1,000
81 Trung Palawan $1,000
82 Tinh Tien Trinh & Bau trinh $1,000
83 Vien Khac Ma & Vanessa Luu $1,000
84 Vuong Hung Dang $900
85 Hội Biệt Động Quân $900
86 CHVC – D.C  Nguyen & M. Dang $900
87 Phat Tu TN/ Hai Duc + GD Thu Duc $875
88 Dien Dinh Nguyen & Trang bui $830
89 King Diamond Jewery- Anh Linh & Chi Lan $750
90 Ann T Ta & Thang Huynh $750
91 Mai Pham $750
92 Philip N. Vantho Jr. $750
93 Phuong My Ban le $700
94 Lâm Minh Diệu 500ck + 120 $620
95 Tieng Bui $600
96 Nhom Teresa Houston $600
97 Hollywood Diamond $600
98 Hong dua tiep tan (HoSac) Trong 2950 $600
99 Tao Ngo Restaurant $600
100 Lan Q Ngo & Huong H Pham $600
101 Cao Dai Tay Ninh Temples Of Houston $550
102 Hoi Kieng Giang $500
103 Viet Hoa International Food $500
104 Bác Kha Phạm & Cao Thanh $500
105 Giang Ty Christina vo $500
106 Dinh Van Ngo& Hong Thi Nguyen $500
107 Panels & Crane LLc Van Tran $500
108  Con Ho & Uyen Nguyen $500
109 Tiem Nhat Pham & Michelle Pham $500
110 Anh Tan (529) $500
111 Huynh Loi $500
112 Tuyen Tu $500
113 Lê Quang Huyền & Thu H Le $500
114 Thomas Car Care Center $500
115 Đại Tá Nam-Trang Dai Nguyen & Tung Gan Pham DBA namansons Investment $500
116 Neal H & Ngan Ha D To (Chi Chin) $500
117 Dr. Nghiem Nguyen Phạm $500
118 Ngoc Tram Corporation $500
119 Galaxy Realty Investment Inc Anh Minh & Lan Huong $500
120 Giang H Nguyen $500
121 Optical At Lincoln green $500
122 Jason Hải Huỳnh $500
123 Quân Cành $500
124 Hội  Theresa $500
125 Mong Van Tran $500
126 Son P. Vuong $500
127 College Hair & Nail/ Ban Hop Ca Anh Thu $500
128 Dr Trung Le MD PA $500
129 Neal H. To & Ngan Ha To $500
130 Tiem Vang Kim Chau $500
131 Thomas Nguyen / Attorney at Law $500
132 Tuyen Dinh $500
133 Giang V Nguyen $500
134 River Oak Nails & Spa II -Phuc Do $500
135 Long V Tran $500
136 V & T Properties, LLC-Pham Minh Tan $500
137 Christine Ngoc Nguyen $500
138 Thang H Nguyen $500
139 Dung Ha &  Be Vo $500
140 Julie l. Wellborne $500
141 Bao T Tran & Phuc T H nguyen $500
142 Bich Nguyen M D $500
143 An Danh $480
144 Chi Xuân $450
145 Hung N Pham $450
146 An Nguyen $450
147 Comman Services Inc-HQ 473 + Nhom 22 $450
148 An Danh (Group) $435
149 Phuong My Ban le $400
150 Toai T. Le $400
151 Trung H Le & Kieng K Huynh $400
152 Hoa Da Herbal Medicine -A Thuan $400
153 Tong Van Nguyen & Trang Huynh $350
154 Ong Ba Hua Chau Hoi Kien Giang $350
155 Em Phuoc Le & Thanh Hoa Le $300
156 Cynthia Nguyen & Hung Pham $300
157 Hung Van Tran & Yen Tran $300
158 Minh Nguyen $300
159 Phat Phung $300
160 Tuan Nguyen  &  Tong Nguyen $300
161 chung Kim Ly, Nga Nguyen ,  Hoa Quach $300
162 Tammy  Nguyen & Antoine $300
163 Law Office of Noel Bailey $300
164 New La Crawfish Boil $300
165 JR Insurance & Tax – Joseph $300
166 AP Insurance & Tax Anthony Pham Inc $300
167 Phong Vo $300
168 Kim Anh Thi Le & Sac Ho -Hoi Co Do Hue $300
169 Kim Anh Thi Le & Sac Ho – Thieu Sinh Quan $300
170 Kim Anh Thi Le & Sac Ho – Biet kich Du 81 $300
171 Kim Hoang Oanh $300
172  Nghiem Tran & Lan Ky Nguyen-Hoi Khong Quan $300
173 Le Kim Dan $300
174 Son Nguyen- Chị Vân $300
175 Ngọc Nhung Thi Tran $300
176 Bien Thi  Nguyen-Thầy Huyền Vũ $300
177 HƯng Đông Supermarket $300
178 Hoat D Nguyen $300
179 Tin Viet Nguyen $300
180 Pho Dien $300
181 Elane Skin Care Cosmeic $300
182 Van Q Huynh $300
183 Dinh Nguyen $300
184 Chau Doan $300
185 Hoi Quan Canh Houston $300
186 Pham Tuan Linh (NTT Nails) $300
187 Paul Duyet Pham / Mary Oanh Nguyen $300
188 Andrew Thuong Van Ta & Hang Minh Vo $300
189 Vu Minh Hoa $300
190 Vo Danh $300
191 Truong Van To & Hua Thi Nguyet/Hoi Soc Trang Bac Lieu Ca Mau $300
192 Mau Tan Tran & Jenny My Nguyen $300
193 Fish Trading, LTD $300
194 FVN-Police Force Assoc $300
195 Hội Thủy Quân Lực Chiến $300
196 Vo Bi Da Lat $300
197 Hoi Thu Duc $300
198 Hoi Quang nam $300
199 Lien H Pham $300
200 Ngoc Hung Thi Tran $300
201 Cuong Thach Nguyen $300
202 Oscar Nails & Spa – Alex Hoang $300
203 Trung Phil Nguyen $300
204 Thu Duc $300
205 Hoi Ai Huu Quang Nam-Da Nang $300
206 Doan Thi My Lan $300
207 Beatrice HuongLe pham $300
208 Thu  M nguyen $300
209 Kim D Nguyen $300
210 Cao Danh Nguyen & Thuy Duong Thi Nguyen $300
211 Katelyn Pham $250
212 Phong Nguyen & Van T Nguyen $250
213 Lana Nguyen $250
214 Đoan Thanh Nguyễn $250
215 Lucia Diep Xuan Tran $250
216 Teresa Nhu-Hanh Tran $250
217 Phuong T Nguyen Bach Si Nguyen $250
218 Nam Amy Vo PA $250
219 IQ Viet My $250
220 Dr. Diep Truong $250
221 OB Phong Vo $250
222 Lan Ngoc Vu / Tuan Nguyen $250
223 Peter Dinh $250
224 Trieu Thi Anh $250
225 Phuong Thao Do $250
226 Hung Nguyen & Bich Nguyen $250
227 Ha Thai Lu $250
228 Thuy Do $240
229 Chi Tuyet Hong $230
230 Mai Tuyet Pham $230
231 Thuong Ngo-Linh Van Pham & Hoa Thi Pham $220
232 Tran Thi Thien Huong $208
233 Kim Oanh Trần & Đăng Nguyễn $200
234 Hue Ngo & Anh Hoa Thi Vo $200
235 Hanh Nguyen $200
236 Huong Nguyen $200
237 Bác Chánh Đức GXCTTD $200
238 Nhan Ray Huu & Tinh Ngoc Pham $200
239 Song Sign Inc $200
240 River Oaks Nails & Spa $200
241 Chau B Huynh & Hoa Huynh $200
242 Francis Ngo & Như Nguyễn-OB Thien Y & Cau lac bo Luat Khoa $200
243 Vinh Pham & Lynn L Pham $200
244 Dr. Vinh Lê- Peachtree Medical Thanh K Hoang MD $200
245 Crawfish &  Noodles Llc $200
246 Tan D Nguyen & Bich Ngoc Vuong $200
247 Laudry Coin Equipments Inc $200
248 Madeline Nguyen Insurance Agency $200
249 Anh Em trong nhóm  khóa 4/71 Thủ Đức -An Lộc -Thương Lê $200
250 Luke Đinh $200
251  Quang Mai $200
252 Toan Dang $200
253 GD 81 Biet Kich Du Luc Luong Dac Biet $200
254 Vietnamese-American Community In OKC $200
255 Lena Ngoc Nguyen Tax Audit PLLC $200
256 Tran Van Chieu $200
257 Mark & Cleaver & Dung Vo $200
258 Tony Pham $200
259 Hoang Anh Lac Pham $200
260 Hoi Ai Huu Soc Trang, Bac Lieu Ca Mau $200
261 Minh Van Dinh/Hoi Kieng Giang $200
262 Ong Ba Hua Chau Hoi Kien Giang $200
263 Loan Nguyen $200
264 Huyen Pham $200
265 Horizon Parameds/ Bryan Hang $200
266 Chalet Group Investments, LLC $200
267 Vincent Pham $200
268 Hoi Quang Ngai $200
269 Thu Ha Tran & Phong T Tran $200
270 Loc  T.Vu & Thuy T. Vu Trustees $200
271 Thinh Nguyen $200
272 Thanh Tran $200
273 Tammy Pham StateFarm Agency $200
274 Editson & Anne Ngo $200
275 Tran Thu Ha $200
276 John D Truong & Lily P Truong $200
277 Dai Thien $200
278 Tran Lay $200
279 Nan Tich Si $200
280 Dai Ta Truong Nhu Phung $200
281 Anh Ly $200
282 NTBJ Investment LLC $200
283 Dr. Tom C Nguyen $200
284 Kim Thoa Khuc $200
285 Truong thanh Nhan /Dien Dinh Nguyen & Trang bui $200
286 Khuong Tran & Bui Thang $200
287 Tien Thu Nguyen & Lan Vu $200
288 Kim Dien T Truong & Qoi T T Truong $150
289 Khanh Huynh & Xuan Lan Huynh $150
290 TD Advisor P.C $150
291 Bao To DB Pharmacy $150
292 Hiep Huynh & Binh Van Le $150
293 Lâm nguyen $150
294 Thanh T Quach & Hy Phan $150
295 Hùng Tam Vũ $150
296 Tùng Ngọc Phạm $150
297 Tân Nguyễn -Hoang K Thanh MD $150
298 A Hùng $150
299 Ngoc Truc Nhu Le $150
300 Dang Nguyen $150
301 Diem V Nguyen $150
302 OB Hieu Ngoc Truong $150
303 Thu Ha $150
304 Nguyen Long Son $150
305 Son M. Vu & Don L. Vu $150
306 Ha Thi Le & Loc $150
307 Andrew Dinh $150
308 Van Dinh $150
309 Raymond E Wilson & Lemy Vorda $150
310 Denise Dzung Tu $150
311 Pham Q Minh $150
312 Quang Tran $150
313 Bac Le Huu Tu $150
314 Lan Chau $150
315 Kha T Bui $150
316 Connie Kim Quach $150
317 Paul N Van Tho $150
318 Vo Hiep $150
319 Kieu Nga Tran & Hai Nam Tran $150
320 Lam Minh Dung $150
321 Vo T Bich Hong $150
322 Vo Bich Lien $150
323 Am Nguyen $150
324 Truong Nguyen Do $150
325 Hai Thanh Tran $150
326 Linda Dang DBA Forever Young Skin care $150
327 ViVian Vu $150
328 Huong Nguyen $150
329 Tan Nguyen & Thuy Nguyen $150
330 Phuoc H Mai & Thuy L Nguyen $150
331 Loan nguyen Duong $150
332 Nga B Vu & Buu Q Le $150
333 Anh Thi Doan $150
334 Son B Dao $150
335 Mien T Dao & Hoa T Vulthi $150
336 Trinh Thuy Cong $150
337 Van T Dao & Linh D Dao $150
338 Hung Phi Doan $150
339 An Van Huynh & Tammy Van Tran $150
340 Son Tran & Kim Chi Tran $150
341 Guong N Nguyen $150
342 Any Cao & Nam Ho $150
343 Suzanne n. Tran $150
344 Trong Tran $150
345 Be Nguyen $150
346 Hung Duc Nguyen $150
347 Loc Van Doan $150
348 Thanh Nguyen $150
349 Ta Minh Anh $150
350 K H Nguyen & T A Nguyen $150
351 Thanh T Vu $150
352 Phuong Bui & Phong Bui $150
353 Andy T Pham $150
354 Michael C Nguyen $150
355 Christine T Tran $150
356 Hong T Nguyen $140
357 Thao T Vu & Ngoc Bich Vu $130
358 Julia Vo $120
359 Hoat D Nguyen $120
360 Duc Huu Nguyen & Trinh My Tran $120
361 Chi Duc Bui $100
362 Trung Quang Do $100
363 Tâm M Đoàn & Bich Lai $100
364 Tài ngô & Thi Anh Ngo $100
365 Hung Quoc Ho Quynh Nhu Ho $100
366 Thanh P Pham Nuong Nguyen $100
367 Lanh Thi Vuong $100
368 Ly dinh & An Nguyen $100
369 Hoi Viet Dinh $100
370 Hưng Tien Phan $100
371 Dza Tuyen Lp $100
372 Khoi Nguyen & Ly U Phan $100
373 Dang v Nguyen & Van t Dong $100
374 Nam Duong & Le Thuy Thi Dang $100
375 Thanh Truc Tran & Hoang Minh Tran $100
376 Giang M Le & Hap Hoang $100
377 Van Lưu $100
378 Hạc Nguyễn, MD Family Practic, Pllc $100
379 Buong V Tran & Huong Ngo $100
380 Bach Thanh Nguyen Bach Hue Thi Tran $100
381 Mai Thi Huynh $100
382 Hung T Pham $100
383 Bammel Dental PC – Duat D Nguyen $100
384 Nguyen Van Phuc $100
385 Be Viet Le $100
386 Duc Huu Nguyen & Trinh My Tran $100
387 Gia Dinh Mu Do $100
388 Ba Dan Kim Thu $100
389 Khai Minh Daole/Nguoi Vinh Long $100
390 Van But Nam Hoa Ky $100
391 Annie T. Nguyen & Tinh Nguyen/ OB Vu Su $100
392 Thanh-Binh T. Doan $100
393 Nguyen Huu Duc $100
394 Hoang Van Tac $100
395 Oanh Kim Pham $100
396 Van Tran & Doan Trang Tran $100
397 Nghia Duc Nguyen & Hoa Nguyen $100
398 Thomas T. Bui $100
399 Nguyen Thanh $100
400 Tan Tan Nguyen $100
401 Trinh $100
402 Cong M & Ha-Hoa Lila Vu $100
403 Huynh Cong Minh & Le Thi Nguyet $100
404 Hongcam T Nguyen & Quang N Trinh $100
405 Long-Hoa Hoang $100
406 Minh T Trinh $100
407 Khanh Nguyen $100
408 Ong Ba Dao Manh Tien $100
409 Sam Thi Hoang $100
410 Bich Loi $100
411 Minhha T Pham $100
412 Thanh Tam & Dien Thuy $100
413 G. D. Nguyen & Vu $100
414 Huynh Thi Le $100
415 Visakha S Nguyen $100
416 Hung Vu $100
417 Cuc Weirich $100
418 An Danh $100
419 An Danh $100
420 Cau Lac Bo Linh $100
421 Kim Anh Tai $100
422 Lisa Le Nguyen $100
423 Mrs. Louise Pham $100
424 Perfect Vision Associates $100
425 Thanh Vo $100
426 Y Hanh Nguyen $100
427 Thanh Tung Tran $100
428 Henry Thien Huynh & Mail Loan Thi Huynh $100
429 Mai T  Le $100
430 Ngoc Bao & Hien Nguyen $100
431 Ngoc Tuyet Cong $100
432 Co Ngoc Thanh $100
433 Lan Van Giang & thuem T Nguyen $100
434 Hoa L Cung $100
435 Dan M Nguyen & Kieu Kim Nguyen $100
436 Lam Q Vu & My Diem T Cao $100
437 Nhan Ngoc Vo & Chu N Nguyen $100
438 Pham Dinh Loc $100
439 Hien Hoang $100
440 Lan Xuan Truong & Hue Thi Cai $100
441 Nguyen Huu Phuoc $100
442 Loan Do $100
443 Tony Hoang $100
444 Tuyen Ly Thi Nguyen & Trung Viet Nguyen $100
445 Trinh Tien Tinh $100
446 Thanh Huong- Hoa Si $100
447 Ha Kim Thuc $100
448 Thinh Uyen Dao $100
449 Dien Huy Dang & Chi Lien Nguyen $100
450 Hang B Buhse & John R Buhse $100
451 Tran Anh tu $100
452 Giang M le & Hap Hoang $100
453 Pham Kim Long & A.T – K L Vu $100
454 Thi Thi Hoang 7 Hiep Van Nguyen $100
455 Thu Hang tran & Toan V Duong $100
456 Khanh D & Quang S Pham $100
457 Kim D Nguyen $100
458 Minh Chau Thi Tang & Binh Ngo $100
459 Le Kim Lan $100
460 Bich Hai T Duong  D. D. S $100
461 Vuong Phi & Truc Nguyen $100
462 Theresa Dieu Nguyen & Anh Kiet Cong Nguyen $90
463 Hung & An Lam Nguyen $80
464 Quang Thanh Thuy $80
465 An Danh $75
466 Dao Phong $60
467 Tuan City $60
468 Ai Hien $60
469 Khanh D & Quang S Pham $60
470 Vinh Ha $50
471 Tammy Truong $50
472 Tuan Van T Ong & Thuan V Tran $50
473 Mỹ Lệ Pham Dung Q Pham $50
474 Thuyen Van Nguyen $50
475 Alstate Tax & Travel $50
476 Hung Xuan Nguyen $50
477 Hue Thi Tran (Nhom Teresa Houston) $50
478 An Thi Nguyen (Nhom Teresa Houston) $50
479 Kim (Bell Nails & Spa) $50
480 Tuan D Nguyen $50
481 An Danh $50
482 An Danh $50
483 Phuong Nguyen $50
484 An Danh $50
485 Hop Linh $50
486 Chi D Nguyen $50
487 Hai Hong Pham, MD $50
488 Vu Tam Hung $50
489 An Danh $50
490 Anh Ty -Pho Tau Bay $50
491 Hieu Q Tran & Phuc Tran $50
492 Oanh T Vu & Vi Vien Le Pham $50
493 Nen v Tran & Dung T Tran $50
494 Ha $50
495 Ngo Hoang Linh $50
496 Bammel Dental, P.C & Duat D. Nguyen $50
497 John Q Ngo & Mary Ngo $50
498 Cuc T Vo  & Hong Ngoc Tran $50
499 Xuan Khuong $50
500 Giang N Trinh $50
501 Chuong H Pham & An Thi Pham $50
502 Chan H Khuong & Xuan T K Khuong $50
503 Anh M. Nguyen $45
504 Hoi Heldt $40
505 Tuan $40
506 An Danh $40
507 An Danh $40
508 An Danh $40
509 An Danh $40
510 Mai Nguyen $40
511 Ba Nguyen Thanh Phuong/ Hoi cao nien Mai vang $40
512 Ba Tuyet Mai Dang/  Hoi cao nien Mai vang $40
513 An Danh $30
514 Tram thien Le $30
515 Hong T Quach & Dung V Quach $30
516 Thoi V Le & Phuoc T Ngo $25
517 Dianna D Bui $20
518 Linh v Tran & Theresa Nguyen $20
519 Linda Ton $20
520 Pham thi kim Thanh $20
521 Nhon X. Duong $20
522 An Danh $20
523 An Danh $20
524 An Danh $20
525 An Danh $20
526 An Danh $20
527 Gac Bui $20
528 An Danh $20
529 An Danh $20
530 An Danh $20
531 Kim Phu $20
532 Joseph Binh Nguyen $20
533 An Danh $15
534 An Danh $5