Ban Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ Hôi H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa – Houston Cám Ơn Anh xin chân thành Tri Ân và Cảm Tạ: Quý Hội Đồng Liên Tôn, Quý Hội Đồng Đại Diên Người Việt Quốc Gia và Vùng Phụ Cận, Quý Đại Diện Dân Cử, Quý Hội Đoàn Quân Đội, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Quý cơ quan truyền thông báo chí, Quý Anh Chi Em Nghệ Sĩ, Ca Sĩ, Ban Nhạc, MC, One Media Âm Thanh và ánh Sáng, Quý Ân Nhân, Quý Mạnh Thường Quân, và Quý Cơ Sở thương mại tại Houston đã quảng đại bảo trợ, Quý Quan Khách, đã đến tham dự và rộng lương đóng góp trong tiệc gây quỹ của Hôi H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ vào chiều thứ Sáu 2 tháng 6 vừa qua.

Nhờ lòng ưu ái và rông lượng đóng góp của quý vị mà tổng số tiền thu được đêm gây quỹ và những ngày sau đêm gây quỹ tính đến ngày 24 tháng 7, 2017  là: $517,293 Mỹ Kim, sau khi trừ chi phí, tổng số tiền thu $466,547.03 sẽ được trực tiếp trao cho Hôi H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ tại California vào ngày 5 tháng 8 , 2017
Ban tổ chức xin thay mặt các Chú Bác Thương Phế Binh tại quê nhà chân thành cảm tạ tấm lòng nhân ái đầy tình thương yêu của qúy vị,

Nguyện xin Ơn Trên trả công bội hậu cho những gì qúy vị đã đóng góp vào việc tổ chức tiệc Gây Quỹ, và xin Ơn Trên tiếp tục phù trợ và ban nhiều ơn lành cho Quý Quý Mạnh Thường Quân, Quý Ân Nhân, Quý Quan Khách, và Quý Đồng Hương.  Kính chúc Quý Vị luôn Bình An, Hạnh Phúc và Thành Đạt.

Ban Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ – Houston Cám Ơn Anh xin Tri Ân và Cảm Tạ.